برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1325 100 1

news stand


جایگاه فروش روزنامه

معنی کلمه news stand به انگلیسی

news stand
• a news-stand is a movable stand or stall in the street or at a railway station from which newspapers are sold.

news stand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لاله گرمنجانی
دکه روزنامه فروشی. باجه روزنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی news stand
کلمه : news stand
املای فارسی : نیوز استند
اشتباه تایپی : دثصس سفشدی
عکس news stand : در گوگل

آیا معنی news stand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )