برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1321 100 1

newsletter

/ˈnuːzˌletər/ /ˈnjuːzletə/

خبرنامه، نودادنامه (که اخبار زمینه ی به خصوصی را برای مشتریان ارائه می دهد)، بولتن خبری

بررسی کلمه newsletter

اسم ( noun )
• : تعریف: an informational letter or small newspaper directed to a special audience, as of employees, members of an organization, or subscribers.

واژه newsletter در جمله های نمونه

1. The newsletter was printed towards the end of June in readiness for mailing.
[ترجمه ترگمان]این خبرنامه در اواخر ماه ژوئن برای ارسال پست به چاپ رسید
[ترجمه گوگل]این خبرنامه در پایان ماه ژوئن در آمادگی برای ارسال نامه چاپ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can't publish the newsletter like this - it's full of misprints.
[ترجمه ترگمان]ما نمی‌توانیم روزنامه‌ای مثل این را منتشر کنیم - این پر از غلط‌های چاپی است
[ترجمه گوگل]ما نمی توانیم این خبرنامه را مانند این منتشر کنیم - پر از اشتباهات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The newsletter gives an update on current activities.
[ترجمه ترگمان]این خبرنامه به روز رسانی فعالیت‌های فعلی را به روزرسانی می‌کند
[ترجمه گوگل]خبرنامه به روز رسانی در مورد فعالیت های فعلی می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Our sailing club produces a monthly newsletter.
[ترجمه ترگمان] باشگاه قایقرانی ما خبرنامه ماهیانه تولید میکنه
[ترجمه گوگل]باشگاه قایقرانی ما یک خبرنامه ماهانه ...

معنی کلمه newsletter به انگلیسی

newsletter
• short informational periodical that is usually distributed to the members of an interest group
• a newsletter is a printed sheet or small magazine containing information about an organization that is sent regularly to its members.

newsletter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

elnaz
خبرنامه
حمیدرضا
نودادنامه . خبرنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی newsletter
کلمه : newsletter
املای فارسی : نیوسلتر
اشتباه تایپی : دثصسمثففثق
عکس newsletter : در گوگل

آیا معنی newsletter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )