برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
no - pains - no - gains

no pains no gains


نابرده رنجگنجمیسر نمی شود، تارنجنبری گنجبرنداری

no pains no gains را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Leyla
تا تلاش نکنی به هدف مورد نظر نمی رسی
sportwoman
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
محمد امین شاه علی

No pain,No gain
این یک ضرب المثل(proverb)انگیلسی و فارسی است که از شاعر نامدار سعدی نقل شده است. همچنین میتوان این ضرب المثل را به گونه ای دیگ بیان کرد.
The suffering of the treasure is not possible.
ولی این عبارت بالا به صورت ترجمه فنی است.
و عبارت بالا تر به صورت عامیانه تر و به اصطلاح ایدیم(idom)گویند.
حالا یک بار دیگر مرور کنیم.
No pain no gain
No=خیر،نه

Pain=درد(ache,affliction, toil,discomfort, travail.)

gain=بهره بردن،کسب کردن(earn,get,obtain, reap, attain)
حالا با دیدن این معانی می تونیم تقریبا به معنی ضرب المثل *نابرده رنج گنج میسر نمیشود *معنای نزدیکی دارد.
The suffering of the treasure is not possible.

suffering=رنج و درد کشیدن(hardship,toil,difficult, و معنی بالا)

treasure=گنج،ثروت،(در اینجا یعنی ثمره ی کار کردن ما).(trove,hoard)
تمام.🙂
اگر دوست داشتید like کنید.🌹
ممنون.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no pains no gains
کلمه : no pains no gains
املای فارسی : نو پینس گینس
اشتباه تایپی : دخ حشهدس دخ لشهدس
عکس no pains no gains : در گوگل

آیا معنی no pains no gains مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )