برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
no - shows

no shows

no shows را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sepehr
people who doesnt show up on the time ( not sure if its true)
سجاد صالحی
غائبین غیرموجه یا افرادی که علیرغم رزرو کردن بلیط، در محل مورد نظر حضور نیافته و یا لغو می کنند.
در متون درمانی به بیماران یا مراجعینی اشاره دارد که علیرغم تعیین وقت ویزیت، در جلسه درمان حضور نیافته و یا تعیین وقت قبلی انجام شده را لغو می کنند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no shows مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )