برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1324 100 1

no sweat


جای نگرانی نیست، آسان است

واژه no sweat در جمله های نمونه

1. No sweat, no sweet.
[ترجمه ترگمان]نه عرق، نه شیرین
[ترجمه گوگل]هیچ عرق، شیرینی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Life is like a piano,what you get out of it,depends on how you play it. No sweat, no sweet.
[ترجمه ترگمان]زندگی مثل پیانو است، چیزی که از آن بیرون آمده‌ای، بستگی به این دارد که چطور آن را بازی کنی نه عرق، نه شیرین
[ترجمه گوگل]زندگی مانند یک پیانو است، آنچه که از آن خارج می شوید بستگی دارد به اینکه چگونه آن را بازی می کنید هیچ عرق، شیرینی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Characteristically the skin is dry and hot with no sweat.
[ترجمه ترگمان]پوستش خشک و داغ است و عرق نمی‌کند
[ترجمه گوگل]به طور مشخص پوست خشک و گرم بدون عرق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The driver was good, no sweat.
[ترجمه ترگمان]راننده خوب بود، عرق نداشت
[ترجمه گوگل]راننده خوب بود، نه عرق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

no sweat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سفیر شهرکرد
مشکلی نیست
No problem
سید علی موسوی اناری
معنی بی درد سر هم میدهد!
بی دردسر ؛آسان است! ؛ کاری ندارد!
خود کلمه sweat به معنای عرق ریختن است!
_______________
برقرار باشید و سبز دوستان⚘🌷
علیرضا
غمت نباشه.
مثلا تو میخوای به رفیقت تو اسباب کشی کمک کنی. اون بهت میگه حواست باشه بعضی از این جعبه ها شکستنی توش هست. تو بهش میگی غمت نباشه!
Mahlegha
No problem

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no sweat
کلمه : no sweat
املای فارسی : نو سوئت
اشتباه تایپی : دخ سصثشف
عکس no sweat : در گوگل

آیا معنی no sweat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )