برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1352 100 1

nostrum

/ˈnɒstrəm/ /ˈnɒstrəm/

معنی: علاج هر چیز، دارویی که علاج هر درد باشد
معانی دیگر: دارویی که توسط فروشنده ساخته شده است، محصول دارو فروش، (دارویی که فروشنده از آن تعریف افراط آمیزی می کند) داروی قلابی

بررسی کلمه nostrum

اسم ( noun )
(1) تعریف: a medicine with undisclosed ingredients, advertised without proof as an effective cure; quack remedy.

- William Radam's "Microbe Killer," a nostrum sold in the 1890s, made the claim, "Cures all Diseases."
[ترجمه ترگمان] \"a آدمکش\" ویلیام Radam در دهه ۱۸۹۰ به فروش رفت و این ادعا را با عنوان \"داروهای گیاهی برای همه بیماری‌ها\" ساخت
[ترجمه گوگل] ویولام رادام 'قارچ میکروب'، یک قارچ خوراکی که در دهه 1890 فروخته شد، ادعا کرد: 'تمام بیماری ها را درمان می کند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a favorite but unproven scheme or theory, offered as a remedy for social or political problems; panacea.

- Conservatives regard the idea that government can solve social problems as a liberal nostrum.
[ترجمه ترگمان] محافظه‌کاران این ایده را که دولت می‌تواند مشکلات اجتماعی را به عنوان یک nostrum لیبرال حل کند، مورد توجه قرار می‌دهند
[ترجمه گوگل] محافظه کاران این ایده را مطرح می کنند که دولت می تواند مشکلات اجتماعی را به عنوان یک ليبرال حل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه nostrum در جمله های نمونه

1. He criticized such right-wing nostrums as wage freezes or cuts in public spending.
[ترجمه ترگمان]او از این nostrums جناح راست به عنوان دست‌مزد منجمد یا کاهش هزینه‌های عمومی انتقاد کرد
[ترجمه گوگل]او از این دست به سمت راست جناح های انتقادی مانند یخ زدن دستمزد یا کاهش هزینه های عمومی انتقاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The danger apprehended that quack nostrums in public policy can be forced upon the voters by demagogues is demonstrably nonexistent.
[ترجمه ترگمان]این خطر ناشی از این است که nostrums quack در سیاست عمومی را می توان به سوی رای دهندگان تحمیل کرد که به روشنی اصلا وجود ندارد
[ترجمه گوگل]خطر به دست آمده از آن است که احساس ضرب و شتم در سیاست عمومی می تواند توسط رأی دهندگان توسط مجرمان مجبور به مجازات شود، ظاهرا وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The doctor's nostrums were as likely to hasten death as delay it.
[ترجمه ترگمان]nostrums دکتر به احتمال زیاد مرگ را به تاخیر انداخته بود
[ترجمه گوگل]فشارهای روحی پزشک به احتمال زیاد باعث می شود تا مرگ را به تاخیر بیاندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4 ...

مترادف nostrum

علاج هر چیز (اسم)
nostrum
دارویی که علاج هر درد باشد (اسم)
nostrum

معنی عبارات مرتبط با nostrum به فارسی

(لاتین) دریای مدیترانه

معنی کلمه nostrum به انگلیسی

nostrum
• false or phony remedy; panacea

nostrum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
راه حل نهايي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nostrum
کلمه : nostrum
املای فارسی : نستروم
اشتباه تایپی : دخسفقعئ
عکس nostrum : در گوگل

آیا معنی nostrum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )