برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

not exactly

not exactly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used as a reply to show that what someone has said is not completely correct or true
محمد خ1
used to show that you mean the complete opposite, either humorously, or when you are annoyed hardly
Faezeh
Used when you are correcting sth that sb has said
علی
به هیچ وجه!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not exactly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )