برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
not - have - penny - to - one's - name

not have a penny to one's name

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
آهی در بساط نداشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی not have a penny to one's name مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )