برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

nothing beats it

nothing beats it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
آن بهترین گزینه است، هیچ چیز بهتر از آن نيست!
مثال:
Nothing beats spending a day at the beach with a good book and your best friend
هیچ چیز بهتر از گذراندن یک روز در کنار ساحل به همراه یک کتاب خوب و بهترین دوستت نیست!
NeginNk
هیچی بهتر از این نیست
هیچی نمیتونه مغلوبش کنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی nothing beats it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )