انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 942 100 1

nucleosynthesis

تلفظ nucleosynthesis
تلفظ nucleosynthesis به آمریکایی تلفظ nucleosynthesis به انگلیسی

(شیمی) هم نهشت هسته، نوکلئوسنتز

واژه nucleosynthesis در جمله های نمونه

1. Another feature is that the process of nucleosynthesis is determined by conditions at the start of this phase of the life of the universe, making what happens before irrelevant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویژگی دیگر این است که فرآیند of با شرایطی در آغاز این مرحله از حیات جهان تعیین می‌شود و آنچه که پیش از این اتفاق می‌افتد، رخ می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی دیگر از ویژگی های این است که فرایند هسته ای با استفاده از شرایط در آغاز این مرحله از زندگی جهان تعیین می شود، و آنچه اتفاق می افتد قبل از بی معنی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The development of nucleosynthesis theory in Asymptotic Giant Branch (AGB) stars is reviewed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توسعه نظریه nucleosynthesis در Branch Asymptotic (agb)مورد بررسی قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توسعه تئوری nucleosynthesis در ستاره غول پیکر آستیپتوتیک (AGB) بررسی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. These patterns combined with the stellar nucleosynthesis theory enable us to study the formation and evolution of the Milky Way.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این الگوها در ترکیب با تیوری nucleosynthesis ستاره‌ای ما را قادر می‌سازند تا شکل‌گیری و تکامل کهکشان راه شیری را بررسی کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این الگوهای همراه با نظریه نوکلئوتونی ستاره، ما را قادر به مطالعه شکل گیری و تکامل راه شیری می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The explosive nucleosynthesis in the astrophysical environment and its close link to nuclear structure are discussed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مواد انفجاری در محیط astrophysical و پیوند نزدیک آن به ساختار هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هسته¬ای هسته¬ای انفجاری در محیط استروفی فیزیکی و ارتباط نزدیک آن با ساختار هسته ای مورد بحث قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Currently the cleanest probe of big bang nucleosynthesis is the abundance of deuterium.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حال حاضر، cleanest کاوشگر بزرگ nucleosynthesis به وفور یافت می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر، تمیزترین پروب هسته بافت بزرگ، فراوانی دوتریوم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Big Bang nucleosynthesis begins about one second after the Big Bang, when the universe has cooled down sufficiently to form stable protons and neutrons, after baryogenesis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیگ بنگ در حدود یک ثانیه بعد از انفجار بزرگ شروع می‌شود، زمانی که جهان به اندازه کافی خنک شد تا پروتون‌ها و نوترون‌ها را بعد از baryogenesis تشکیل دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نوکلئوتانسیون بیگ بنگ حدود یک ثانیه پس از انفجار بزرگ شروع می شود، زمانی که جهان به اندازه کافی سرد شده است تا پروتون ها و نوترون های پایدار را پس از بریوژنز ایجاد کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. S-process nucleosynthesis may be a useful constraint for the evolution and convection in massive stars.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]S- HTTP می‌تواند یک محدودیت مفید برای سیر تکاملی و جابجایی در ستاره‌های بزرگ باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نوس سنتز پروسس S ممکن است یک محدودیت مفید برای تکامل و جابجایی در ستارگان عظیم باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. This process is called nucleosynthesis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این فرآیند nucleosynthesis نامیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این فرآیند به نام nucleosynthesis نامیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. It is very significant to Ba stars for heavy-element nucleosynthesis and Galactic chemical evolution.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این برای Ba عنصر سنگین و تکامل شیمیایی کهکشانی بسیار قابل‌توجه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای ستاره های باله بسیار مهم است برای هسته سنگین عنصر و تکامل شیمیایی کهکشانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Cosmic ray spallation is a form of naturally occurring nuclear fission and nucleosynthesis. It refers to the formation of elements from the impact of cosmic rays on an object.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرتوه‌ای کیهانی شکلی از شکافت هسته‌ای طبیعی و nucleosynthesis است آن به شکل‌گیری عناصری از تاثیر پرتوه‌ای کیهانی در یک شی اشاره می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Spallation اشعه کیهانی یک شکل از شکافت هسته ای و هسته ای هسته ای است این به تشکیل عناصر از اثر اشعه کیهانی در یک شی اشاره می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This paper summarizes the AGB star structure, the evolved characteristic as well as the AGB star heavy element nucleosynthesis theory and the nucleosynthesis model.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله ساختار ستاره agb، ویژگی‌های تکامل‌یافته و همچنین مدل agb آلمان و مدل nucleosynthesis را خلاصه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله خلاصه ساختار ستاره AGB، ویژگی تکامل یافته و همچنین نظریه هسته سنگین عنصر ستاره ستاره AGB و مدل nucleosynthesis است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

nucleosynthesis را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی nucleosynthesis

ebitaheri@gmail.com ١١:٥٦ - ١٣٩٦/١١/٠٣
[فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
|

پیشنهاد شما درباره معنی nucleosynthesisنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nucleosynthesis
کلمه : nucleosynthesis
املای فارسی : نوکلئوسینتهسیس
اشتباه تایپی : دعزمثخسغدفاثسهس
عکس nucleosynthesis : در گوگل


آیا معنی nucleosynthesis مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )