انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 764 100 1

بررسی کلمه nursing home

اسم ( noun )
• : تعریف: a residence, usu. operated as a public or commercial enterprise, that offers nursing care to the disabled, elderly, or the like.

واژه nursing home در جمله های نمونه

1. He died in a nursing home at the age of 8
ترجمه کاربر [ترجمه فرشید] او در سن 8 سالگی در یک آسایشگاه فوت کرد.
|

ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در سن 8 سالگی در یک خانه سالمندان فوت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He had to move his mother into a nursing home.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مجبور بود مادرش را به خانه پرستاری منتقل کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Her family put her into a nursing home.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانواده اش او را به یک خانه سالمندان منتقل کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The Matron at the nursing home expressed a wish to attend.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Matron در خانه پرستاری خواستار حضور در آن شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. In the nursing home she will have to pay for room and board .
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در خانه پرستاری او باید برای اتاق و هیئت مدیره پرداخت کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. For those running a residential care or nursing home special cover is needed for this type of business.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای کسانی که مراقبت های مسکونی و یا خانه های پرستاری دارند، پوشش ویژه ای برای این نوع کسب و کار مورد نیاز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Life insurers and nursing home operators plot their own windfalls.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیمه های زندگی و اپراتورهای خانه پرستاری، فرسایش های خود را به نمایش می گذارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Then he goes into a nursing home where everything is regimented and prescribed.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس او به یک خانه پرستاری می رود که در آن همه چیز رژیم و تجویز می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. She was a patient at the Ashbury Lodge nursing home in Swindon in February.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در ماه فوریه در بیمارستان البرز اسبوری ایلور در سیدین بیمار بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The nursing home is so short-staffed that most nurses are working 12 hours a day.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانه پرستاری بسیار کوتاه است که بیشتر پرستاران 12 ساعت کار می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Meg thought of Eva Kovacks in the nursing home in Essex and knew who had the best life.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مگ فکر Eva Kovacks در خانه پرستاری در اسکس را فهمید و می دانست که چه کسی بهترین زندگی را دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The cost of staying in a residential or nursing home varies.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هزینه اقامت در یک خانه مسکونی یا پرستاری متفاوت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Visitation: One hour before services in the nursing home.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیدار: یک ساعت قبل از خدمات در خانه پرستاری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Only the building industry is happy as nursing home construction begins to equal prison construction.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنها صنعت ساختمان خوشحال است، زیرا ساخت و ساز خانه های پرستاری شروع به ساختن زندان می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه nursing home به انگلیسی

nursing home
• home for elderly people who can no longer care for themselves
• a nursing home is a private hospital, especially one for old people.

nursing home را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی nursing home

Mahdi ٢٣:٣٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨
خانه سالمندان
|

Neda ١٣:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢
بیمارستان خصوصی،بیمارستانی با مراقبت ویژه و مجهز
|

Sahel ١٦:٥٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦
مکانی که از سالمندان نگه داری میکنند
|

پیشنهاد شما درباره معنی nursing homeنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nursing home
کلمه : nursing home
املای فارسی : نرسینگ حومه
اشتباه تایپی : دعقسهدل اخئث
عکس nursing home : در گوگل


آیا معنی nursing home مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )