برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1274 100 1

nursing home

/ˈnɜːrsɪŋhoʊm/ /ˈnɜːsɪŋhəʊm/

آسایشگاه (ویژه ی سالمندان و معلولین)، اسایشگاه پیران

بررسی کلمه nursing home

اسم ( noun )
• : تعریف: a residence, usu. operated as a public or commercial enterprise, that offers nursing care to the disabled, elderly, or the like.

واژه nursing home در جمله های نمونه

1. He died in a nursing home at the age of 8
[ترجمه فرشید] او در سن 8 سالگی در یک آسایشگاه فوت کرد.
|
[ترجمه ترگمان]او در سن هشت‌سالگی در یک آسایشگاه درگذشت
[ترجمه گوگل]او در سن 8 سالگی در یک خانه سالمندان فوت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had to move his mother into a nursing home.
[ترجمه ترگمان]باید مادرش را به خانه سالمندان منتقل می‌کرد
[ترجمه گوگل]او مجبور بود مادرش را به خانه پرستاری منتقل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her family put her into a nursing home.
[ترجمه ترگمان]خانواده‌اش او را به خانه سالمندان دعوت کردند
[ترجمه گوگل]خانواده اش او را به یک خانه سالمندان منتقل کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Matron at the nursing home expressed a wish to attend.
...

معنی کلمه nursing home به انگلیسی

nursing home
• home for elderly people who can no longer care for themselves
• a nursing home is a private hospital, especially one for old people.

nursing home را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdi
خانه سالمندان
Neda
بیمارستان خصوصی،بیمارستانی با مراقبت ویژه و مجهز
Sahel
مکانی که از سالمندان نگه داری میکنند
امیر حمزه
خانه سالمندان
Matin
بیمارستان خصوصی
a small, usually privately owned hospital
متین خدایی
آسایشگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nursing home
کلمه : nursing home
املای فارسی : نرسینگ حومه
اشتباه تایپی : دعقسهدل اخئث
عکس nursing home : در گوگل

آیا معنی nursing home مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )