برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

OAP

معنی کلمه OAP به انگلیسی

oap
• (british) senior citizen
• an oap is a man over the age of 65 or a woman over the age of 60. oap is an abbreviation for `old-age pensioner'.

OAP را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
Old Age Pensioner(باز نشسته یِ مسن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی OAP مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )