برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Oil Products

Oil Products را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
فرآورده های نفتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Oil Products مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )