برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
On - behalf - of - others

On behalf of others

On behalf of others را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
1- به نیابت از دیگران، از جانب دیگران
2-بخاطر دیگران، بخاطر سود یا مصلحت دیگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی On behalf of others مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )