برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

On disability

On disability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی ماشا اله زاده
کمک هزینه بهزیستی، یارانه بهزیستی
Evan's live on disability because of an accident that left her paralyzed
علی ماشا اله زاده
از کار افتادگی ، کمک هزینه بهزیستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی On disability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )