برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1320 100 1

Oncologist


System.String[]

واژه Oncologist در جمله های نمونه

1. The 67-year-old radiation oncologist was narrowly elected last year in a district that includes Huntsville and Decatur.
[ترجمه ترگمان]متخصص سرطان ۶۷ ساله در سال گذشته در منطقه‌ای که شامل Huntsville و دکاتور می‌شود، به سختی انتخاب شد
[ترجمه گوگل]انکولوژیست تابشگر 67 ساله سال گذشته در ناحیه ای که Huntsville و Decatur را انتخاب کرده بود انتخاب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I say, tell it to your oncologist 20 years down the line.
[ترجمه ترگمان]من میگم، بگو ۲۰ سال پیش به سرطان oncologist بگو
[ترجمه گوگل]من می گویم، 20 سال از خط به انکولوژیست خود بگویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I asked my oncologist if I ought to change my diet avoid another recurrence.
[ترجمه ترگمان]من از سرطان my پرسیدم: اگر من باید رژیم غذاییم رو عوض کنم و از بازگشت دوباره جلوگیری کنم
[ترجمه گوگل]من از متخصص انکولوژی خودم پرسیدم آیا باید رژیم غذایی خود را از عود مجدد جلوگیری کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When we saw the oncologist a while ago, he patted himself on the back.
...

مترادف Oncologist

سخت پوست شناس (اسم)
oncologist

معنی کلمه Oncologist به انگلیسی

oncologist
• expert in the field of oncology, physician specializing in the study of tumors

Oncologist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریناز توکلی
متخصص انکولوژی، متخصص خون و سرطان شناسی
سایه مهاجر
متخصص �سرطان شناس �سرطان روده انکولوژیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oncologistکلمه : oncologist
املای فارسی : انکولوژیست
اشتباه تایپی : خدزخمخلهسف
عکس oncologist : در گوگل

آیا معنی Oncologist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )