برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1354 100 1

Ounce

/ˈaʊns/ /aʊns/

معنی: اونس، چیز اندک، مقیاس وزنی برابر 31/1035 گرم
معانی دیگر: مقدار کم، (یکان وزن برابر با 28/35 گرم یا یک شانزدهم پوند) اونس (مخفف: oz)، رجوع شود به: fluid ounce، مقیاس وزنی برابر 5301/13 گرم

بررسی کلمه Ounce

اسم ( noun )
(1) تعریف: a unit of weight equal to one sixteenth of a pound or 28.350 grams in the avoirdupois weight system, and equal to one twelfth of a pound or 31.1051 grams in the apothecaries' weight and the troy weight systems. (abbr.: oz.)

(2) تعریف: see fluid ounce.

(3) تعریف: any tiny or very small amount.
مشابه: modicum

- He does not have an ounce of common sense.
[ترجمه ترگمان] او یک ذره شعور مشترک ندارد
[ترجمه گوگل] او یک عدد از عقل ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: see snow leopard.

واژه Ounce در جمله های نمونه

1. an ounce of prevention is better than a pound of cure
یک ذره پیشگیری از یک عالمه درمان بهتر است.

2. an ounce of prevention is better than a pound of cure
یک ذره پیشگیری بهتر از یک عالمه درمان است.

3. there is not an ounce of truth in what she says
ذره‌ای واقعیت در حرف‌های او وجود ندارد.

4. An ounce of luck is better than a pound of wisdom.
[ترجمه MaryaM] یک ذره شانس بهتر از یک عالمه خرد است
|
[ترجمه ترگمان]یک ذره شانس بهتر از یک پوند عقل است
[ترجمه گوگل]یک اونس شانس بهتر از یک پوند خرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A pound of care will not pay an ounce of debt.
[ترجمه M] یکم مراقبت. یک عالمه بدهی رو پرداخت نمیکنه|
[ترجمه ترگمان]یک پوند مراقبت، یک اونس بدهی را پرداخت نخواهد ...

مترادف Ounce

اونس (اسم)
ounce
چیز اندک (اسم)
ounce
مقیاس وزنی برابر 31/1035 گرم (اسم)
ounce

معنی عبارات مرتبط با Ounce به فارسی

گلوله سربی
انس سیال، انس شاره (سنجه ی حجم آبگونه ها برابر با یک شانزدهم پاینت pint - در انگلیس و کانادا برابر است با: 28/42 سانتی متر مکعب) (fluidounce هم می نویسند)، واحد گنجایش مایعات معادل 61/1 پینت

معنی Ounce در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] انس - واحدوزن
[ریاضیات] اونس، واحد وزن انگلیسی معادل یک شانزدهم
[زمین شناسی] اونس های تروی از یک معیار 9/999 بخش از هر 1000 بخش ، معادل 1034/31 گرم .
[نساجی] واحدحجم معادل 28.4131 سانتی مترمکعب

معنی کلمه Ounce به انگلیسی

ounce
• unit of weight equal to 1/16 of a pound; unit of liquid measurement equal to 0.0284 of a litre; little bit, small amount
• an ounce is a unit of weight equal to approximately 28.35 grams.
• you can also refer to a very small amount of a quality or characteristic as an ounce.
ounce of gold
• small unit of weight for gold (about 29 grams of gold)
fluid ounce
• a fluid ounce is a unit of volume for liquids. there are twenty fluid ounces in an imperial pint, and sixteen in an american pint.

Ounce را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir mohamad
مقیاسی دربرابر ۲۸/۳۵گرم
Noshika
An ounce is 28.35 grams
SSS
مقدار کم
shiva_sisi‌
An ounce is 28.35 grams
shiva_sisi‌
مقدار کم
ربکا
سلام
با عرض خسته نباشید خدمت سایت خوب آبادیس
در ابتدای این سایت معنیounce را وزنی معادل
3510/31 که به اشتباه نوشته شده و صحیح آن به معنای 28.35 گرم می باشد .
Nazanin
یه ذره،سر سوزن، معادل ۲۸/۳۵
Parisa
An ounce is 28.35 grams

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ounce
کلمه : ounce
املای فارسی : اونس
اشتباه تایپی : خعدزث
عکس ounce : در گوگل

آیا معنی Ounce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )