برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Our own language

Our own language را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
زبان خودماني

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Our own language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )