برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

Out Put

معنی Out Put در دیکشنری تخصصی

Out Put
[سینما] قدرت خروجی - خروجی
[بهداشت] نتیجه . برونداد
[حسابداری] اصول متمرکز برستانده ها
[نفت] تولید اولیه
[برق و الکترونیک] ورودی / خروجی موازی ساده ترین و سریع ترین روش برای اتصال قطعات پردازشگر داده با حداقل مداربندی . داده ها به شکل بیتهای موازی به پهنای باس اتصال کهمعمولاً برابر با پهنای حافظه کامپیوتر ، بر حسب بیت است . منتقل می شود . با وجود آن که گذرگاههای 16 بیتی رایج تر هستند . اما گذرگاه های 32 بیتی به طور همزمان ارسال چهار نویسه را انجام می دهند .

Out Put را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Out Put مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )