برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1318 100 1

Out of it

واژه Out of it در جمله های نمونه

1. Most children who stammer grow out of it.
[ترجمه ترگمان]بیشتر کودکانی که زبانشان می‌گیرد از آن بیرون می‌آیند
[ترجمه گوگل]اکثر بچه هایی که از آن دوری می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many children stammer but grow out of it.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کودکان مبتلا به لکنت می‌شوند، اما از آن رشد می‌کنند
[ترجمه گوگل]بسیاری از کودکان دچار کم خونی می شوند اما از آن رشد می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was lying on the sofa, totally out of it.
[ترجمه ترگمان]او روی نیمکت دراز کشیده بود و کام لا از آن خارج شده‌بود
[ترجمه گوگل]او روی مبل روی دروازه ایستاد، کاملا از آن خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Life is like a piano,what you get out of it,depends on how you play it. No sweat, no sweet.
[ترجمه ترگمان]زندگی مثل پیانو است، چیزی که از آن بیرون آمده‌ای، بستگی به این دارد که چطور آن را بازی کنی نه عرق، نه شیرین
[ترجمه گوگل]زندگی مانند یک پیانو است، آنچه که از آن خارج می شوید بستگی دارد به اینکه چگونه ...

معنی کلمه Out of it به انگلیسی

out of it
• not a concern, not part of the issue, not of importance
• (slang) not keeping up with times ("my mom is so old, she is out of it"); disoriented
came out of it
• escaped from it, successfully left it
felt out of it
• felt estranged, felt fatigued, felt unlike his usual self
got much out of it
• got a lot out of it, learned a lot from it, came out ahead
got nothing out of it
• came out behind, came out at a loss, learned nothing from it
let's not make a big issue out of it
• let's not fight over it
made a big issue out of it
• made a big fuss over it, made a big deal out of it
snap out of it
• recover, get out of a daze

Out of it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hadi
بی هواس
خیلی مست
حمیدرضا
مات و مبهوت
گیج بودن
Behzad asri
تو باغ نیستی
گلبرگ
نقشي در كاري نداشتن
Mohadeseh Nouri 😁
خودمانی: شوت بودن،پرت بودن
Not aware or knowledgeable about trends or or modern habits.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Out of it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )