برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1333 100 1

o'er

/ˈor/ /ɔː/

معنی: بیرونی، بالایی، رویی، در بالا، بالای، بالای سر، بر فراز، ان طرف، در سرتاسر، بسوی دیگر، متجاوز از، روی
معانی دیگر: مخفف: over

واژه o'er در جمله های نمونه

1. As long as mist hangs o'er the mountains, the deeds of the brave will be remembered.
[ترجمه ترگمان]تا زمانی که مه در کوه‌ها معلق است، کاره‌ای شجاعانه به یاد خواهند آورد
[ترجمه گوگل]تا زمانی که غبار آویزان کوه ها شود، اعمال شجاعان به یاد خواهند آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. O'er land and sea they sped.
[ترجمه ترگمان]دریا و دریا به سرعت پیش می‌رفتند
[ترجمه گوگل]سرزمین و دریا را اوردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Blue-winged dragons o'er dappled Cam skimming, Forked tailed martins, dipping and winging.
[ترجمه ترگمان]کم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]اژدهایان بالدار ائتلاف دزدیده شدن بادامک، مارتین دندانه دار، دمیده و بالدار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The green little grasses now tenderly wave O'er the green little chemist's green little grave.
[ترجمه ترگمان]علف‌های سبز و سبزی را با مهربانی تکان می‌داد و او را به سوی قبر ...

مترادف o'er

بیرونی (صفت)
over , o'er , out , outdoor , foreign , external , outer , outward , exterior , cortical , extrinsic , extern , extrinsical
بالایی (صفت)
over , upper , superior , o'er , upward
رویی (صفت)
over , o'er , zincoid , skin-deep
در بالا (قید)
over , above , atop , o'er
بالای (حرف اضافه)
on , over , in , up , above , o'er
بالای سر (حرف اضافه)
over , above , o'er
بر فراز (حرف اضافه)
over , upon , up , o'er
ان طرف (حرف اضافه)
over , o'er
در سرتاسر (حرف اضافه)
over , o'er
بسوی دیگر (حرف اضافه)
over , o'er
متجاوز از (حرف اضافه)
over , o'er
روی (حرف اضافه)
aboard , on , over , in , upon , up , toward , o'er

معنی کلمه o'er به انگلیسی

o'er
• toward; to the other side; below; beyond; afresh; completely; excessively
• on; above; on the surface of; in excess of; toward; completed, finished
• excessively

o'er را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oer
کلمه : o'er
املای فارسی : ا`ر
اشتباه تایپی : خ'ثق
عکس o'er : در گوگل

آیا معنی o'er مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )