برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

obliterate

/əˈblɪtəˌret/ /əˈblɪtəreɪt/

معنی: پاک کردن، سربه سر کردن، محو کردن، زدودن، ستردن، معدوم کردن، ناپدید ساختن
معانی دیگر: (کاملا) زدودن، (کاملا) نابود کردن، سر به نیست کردن

بررسی کلمه obliterate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: obliterates, obliterating, obliterated
مشتقات: obliteration (n.)
(1) تعریف: to erase or make unrecognizable by erasing.
مترادف: erase, expunge
مشابه: blank, deface, delete, efface, rub, rub out, wipe out

- Harsh weather had obliterated the statue's features.
[ترجمه ترگمان] آب و هوای بد ویژگی‌های مجسمه را از بین برده بود
[ترجمه گوگل] آب و هوای شدید ویژگی های مجسمه را نابود کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to destroy entirely.
مترادف: annihilate, eradicate, wipe out
متضاد: create, perpetuate
مشابه: abolish, blot out, demolish, destroy, devastate, efface, end, exterminate, extirpate, level, ravage, raze, ruin, snuff out, wreck

- The bomb nearly obliterated the city.
[ترجمه ترگمان] بمب نزدیک بود شهر را نابود کند
[ترجمه گوگل] این بمب نزدیک به شهر را نابود کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه obliterate در جمله های نمونه

1. Their warheads are enough to obliterate the world several times over.
[ترجمه ترگمان]کلاهک‌های آن‌ها برای نابود کردن جهان چندین بار کافی است
[ترجمه گوگل]کلاهک های آنها به اندازه کافی برای نابود کردن جهان چندین بار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She tried to obliterate all memory of her father.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد همه خاطرات پدرش را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]او سعی کرد تمام خاطرات پدرش را نابود کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Perhaps she gets drunk to obliterate painful memories.
[ترجمه ترگمان]شاید اون مست کنه تا خاطرات دردناک رو محو کنه
[ترجمه گوگل]شاید او مست می شود که خاطرات دردناک را نابود کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nothing could obliterate the memory of those tragic events.
[ترجمه ترگمان]هیچ چیز نمی‌توانست خاطره آن وقایع غم‌انگیز را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]هیچ چیز نمی تواند خاطره ای از وقایع غم انگیز را نابود کند
[ترجمه شما] ...

مترادف obliterate

پاک کردن (فعل)
wash , wipe , abrade , erase , clean , purify , cleanse , rub , scrape , absolve , absterge , purge , assoil , obliterate , expiate , mop , furbish , lustrate , deterge , efface , sublimate , willow , winnow , wipe up
سربه سر کردن (فعل)
ruin , assassinate , annihilate , bane , wreck , consume , obliterate , wither
محو کردن (فعل)
erase , eliminate , annihilate , expunge , obliterate , blur , wipe out , deface , blot out , disfeature , cause to disappear , raze , efface , rase
زدودن (فعل)
remove , wipe , clean , scrape , clear , purge , eliminate , obliterate , wipe out , scour , blot out , sweep , swab , scurf , deterge , efface , shuck
ستردن (فعل)
erase , scrape , scrub , obliterate , shave , raze , efface , rase
معدوم کردن (فعل)
obliterate , ruinate
ناپدید ساختن (فعل)
obliterate

معنی کلمه obliterate به انگلیسی

obliterate
• erase; destroy
• to obliterate something means to destroy it completely.
obliterate identity
• make an identity indistinct, make an identity so it cannot be distinguished

obliterate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
نیست و نابود کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی obliterate
کلمه : obliterate
املای فارسی : ابلیترت
اشتباه تایپی : خذمهفثقشفث
عکس obliterate : در گوگل

آیا معنی obliterate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )