انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 987 100 1

of course

تلفظ of course
تلفظ of course به آمریکایی/ʌv kɔːrs/ تلفظ of course به انگلیسی/ɒv kɔːs/

البته، محققا، بی گمان، زینهار، طبیعتا، طبعا

بررسی کلمه of course

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: certainly.
مترادف: certainly, surely, undoubtedly
مشابه: amen, by all means, definitely, positively

- Of course I want to come with you!
ترجمه کاربر [ترجمه جواد] البته که میخواهم با تو بیایم.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] البته که دلم می‌خواهد با تو بیایم!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] البته من می خواهم با شما بیایم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: naturally.
مترادف: naturally
مشابه: truly

- We all have to eat, of course, or we will die.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ما همه باید غذا بخوریم، البته وگرنه می‌میریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] البته همه ما باید غذا بخوریم یا بمیریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه of course در جمله های نمونه

1. Beggars do not envy millionaires, though of course they will envy other beggars who are more successful.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گدایان به میلیونرها رشک نمی‌برند، هر چند که البته به گداها رشک می‌برند که موفق‌تر هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مهاجران میلیونرها را حسادت نمی کنند، گرچه البته گناهان دیگری که موفق تر هستند غبطه می خورند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Of course the radio isn't working - you haven't plugged it in!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معلومه که رادیو جواب نمیده - تو اونو plugged!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته رادیو کار نمی کند - شما آن را به برق وصل نکرده اید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Of course I was wrong; it would be hypocritical to pretend otherwise.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته من اشتباه می‌کردم، اما تظاهر نمی‌کردم که چنین وانمود کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته من اشتباه کردم آن را ریاکاری می کند تا در غیر این صورت اعتراف کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Of course we're competitive but there's no personal animosity between us.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته ما در رقابت هستیم، اما هیچ دشمنی خصوصی بین ما وجود ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته ما رقابتی هستیم اما بین ما خصومت شخصی وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The banker chuckled and said, "Of course not. ".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بانکدار خندید و گفت: \" البته که نه \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بانکدار فریاد زد: 'البته نه '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Of course the ultimate responsibility for the present conflict without doubt lies with the aggressor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته مسئولیت نهایی اختلاف حاضر بدون شک با متجاوز دروغ است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطمئنا مسئولیت نهایی برای درگیری فعلی بدون شک، متجاوز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Of course, slap-bang in the middle of town the rents are high.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته، کف زدن در وسط شهر، rents زیاد است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته، در وسط شهر، غلطک ها بالا هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Of course both the politicians denied taking bungs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته هر دو سیاست گرفتن bungs را انکار کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطمئنا هر دو سیاستمداران از پذیرش اموال منصرف شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The downside of living here, of course, is that it is expensive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جنبه منفی زندگی در اینجا، این است که این هزینه گران است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته معضل زندگی در اینجا، البته، این است که گران است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A person who acts, in hands, of course are considered; but the plan or policy already was decided, to that goal, cannot again be uncertain attitude, this is the indomitable attitude.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک شخص که در دست اقدام می‌کند، البته در نظر گرفته می‌شود؛ اما این طرح و یا سیاست قبل از این تصمیم گرفته شده‌است، تا این هدف، دیگر نمی‌تواند نگرش نامطمئن داشته باشد، این نگرش سرسختانه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته کسی که در دست عمل می کند، در نظر گرفته می شود؛ اما طرح یا سیاست در حال حاضر تصمیم گرفته شده است، به این هدف، دوباره نمی تواند نگرش نامعقول است، این نگرش نامطلوب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Of course I'm not. It was just a figure of speech.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته که نیستم فقط یه جور سخنرانی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته من نیستم این فقط یک شکل از سخنرانی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The statistics don't reveal of course unrecorded crime.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آمار حاکی از آن است که جرم ثبت نشده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آمارها البته جرم غیرقابل ثبت نام را نشان نمی دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Of course I don't mind taking you home - I'm going that way anyway.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته که مهم نیست که شما را به خانه برسانم - به هر حال از آن طرف می‌روم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته من ذهن شما را به خانه نمی برم - به هر حال این راه را می گیرم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Sooner or later,the time comes when we all must become responsible adults,and learn to give up what we want,so we can choose to do what is right. Of course,a life time of responsibility isn'e always easy,and as the years go on,it's a burden that can become too heavy for some to bear. But still we try to do what is best,what is good. Not only for ourselves,but for those we love. Yes,sooner or later we must all become responsible adults. No one knows this better than the young.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیر یا زود، زمان فرا می‌رسد که همه ما باید بزرگسالان مسئول شویم و یاد بگیریم که آنچه می‌خواهیم را رها کنیم، بنابراین ما می‌توانیم انتخاب کنیم که چه چیزی درست است البته، زمان زندگی مسئولیت همیشه آسان نیست، و همانطور که سال‌ها ادامه دارد، این بار سنگینی است که می‌تواند برای برخی از آن‌ها سنگین باشد اما با این حال سعی می‌کنیم آنچه را که بهتر است انجام دهیم، خوب است نه تنها برای خودمان، بلکه برای آن‌هایی که دوستشان داریم بله، دیر یا زود همه ما باید به افراد بالغ تبدیل شویم هیچ‌کس این را بهتر از جوانان نمی‌داند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیر یا زود، زمانی اتفاق می افتد که همه ما باید به بزرگسالان مسئول تبدیل شوند و یاد بگیرند آنچه را که می خواهیم از دست بدهیم، بنابراین می توانیم کاری را انجام دهیم که درست باشد البته، زمان زندگی مسئولیت همیشه آسان نیست، و با گذشت سال ها، این بار است که می تواند برای برخی از افراد بسیار سنگین باشد اما هنوز تلاش می کنیم بهترین کارها را انجام دهیم، چه خوب است نه تنها برای خودمان بلکه برای کسانی که دوست داریم بله، دیر یا زود همه ما باید بزرگسالان مسئول باشیم هیچ کس این را بهتر از جوان نمی داند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با of course به فارسی

طبق روال معمول، طبیعتا، خود به خود
چیزطبیعی، جیزعادی
چیز طبیعی یا قابل انتظار یا معمولی، طبیعی، منتظره، عادی، مترقبه، چیز عادی یا طبیعی، بدیهی، نتیجه منطقی

معنی کلمه of course به انگلیسی

of course
• certainly, surely
• see course.
as a matter of course
• something which is obvious, something to be expected
matter of course
• usual activity, common occurrence, everyday action

of course را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی of course

حدیث ١٠:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٠
معمولا
|

Amir ١٦:٠٥ - ١٣٩٦/١٠/١٠
حتما
|

Ťameem ٠٠:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧
دقیقا
|

نازنین ١٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٧
مسلما
|

Eli ٠٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
البته،یقینا
|

Yasi ١٨:٣٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧
حتما ، قطعا
|

Ali ١٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥
البته.حتما.قطعا
|

sana ١٩:٤٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦
البته
|

mohammad ٢٣:١٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٨
البته
|

شیدا♧ ١٤:٣١ - ١٣٩٧/١١/١٠
با کمال میل
|

السا ١٨:٥٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٤
البته
|

رامین ١٧:١٩ - ١٣٩٨/٠١/١٦
طبیعتا
|

سعید صفاری مقدم ١١:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٢
صد البته
|

farnoosh ٢١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣
حتما
|

رویا ٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣
حتما،،یه مقدار
|

Royai ٢٢:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣
حتما،یه مقدار
|

Bahar ١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤
البته
|

Arya ٢١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦
وقتی آخر جمله بیاد
همون معنی " دیگه" خودمون تو فارسیه
|

پیشنهاد شما درباره معنی of courseنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سجاد > درسته
ابراهیم > سخن چین
میثم علیزاده > Bear
میلاد علی پور > heavily
حمید رمضی > Scrunchie
محدثه فرومدی > traditional
میلاد رحیمی > خوا قزات
Marina > اکیپ

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی of course
کلمه : of course
املای فارسی : اوف کرس
اشتباه تایپی : خب زخعقسث
عکس of course : در گوگل


آیا معنی of course مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )