برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1318 100 1

of course

/ʌv kɔːrs/ /ɒv kɔːs/

البته، محققا، بی گمان، زینهار، طبیعتا، طبعا

بررسی کلمه of course

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: certainly.
مترادف: certainly, surely, undoubtedly
مشابه: amen, by all means, definitely, positively

- Of course I want to come with you!
[ترجمه جواد] البته که میخواهم با تو بیایم.
|
[ترجمه **] البته که من خواهانم باشما بیایم
|
[ترجمه F.A] البته که میخوام باهات بیام
|
[ترجمه ترگمان] البته که دلم می‌خواهد با تو بیایم!
[ترجمه گوگل] البته من می خواهم با شما بیایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: naturally.
مترادف: naturally
مشابه: truly
...

واژه of course در جمله های نمونه

1. Beggars do not envy millionaires, though of course they will envy other beggars who are more successful.
[ترجمه ترگمان]گدایان به میلیونرها رشک نمی‌برند، هر چند که البته به گداها رشک می‌برند که موفق‌تر هستند
[ترجمه گوگل]مهاجران میلیونرها را حسادت نمی کنند، گرچه البته گناهان دیگری که موفق تر هستند غبطه می خورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Of course the radio isn't working - you haven't plugged it in!
[ترجمه reza] البته که رادیو کار نمیکند - شما آن را به برق وصل نکردید!
|
[ترجمه ترگمان]معلومه که رادیو جواب نمیده - تو اونو plugged!
[ترجمه گوگل]البته رادیو کار نمی کند - شما آن را به برق وصل نکرده اید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Of course I was wrong; it would be hypocritical to pretend otherwise.
[ترجمه ترگمان]البته من اشتباه می‌کردم، اما تظاهر نمی‌کردم که چنین وانمود کنم
[ترجمه گوگل]البته من اشتباه کردم آن را ریاکاری می کند تا در غیر این صورت اعتراف کند
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با of course به فارسی

طبق روال معمول، طبیعتا، خود به خود
چیزطبیعی، جیزعادی
چیز طبیعی یا قابل انتظار یا معمولی، طبیعی، منتظره، عادی، مترقبه، چیز عادی یا طبیعی، بدیهی، نتیجه منطقی

معنی کلمه of course به انگلیسی

of course
• certainly, surely
• see course.
as a matter of course
• something which is obvious, something to be expected
matter of course
• usual activity, common occurrence, everyday action

of course را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث
معمولا
Amir
حتما
Ťameem
دقیقا
نازنین
مسلما
Eli
البته،یقینا
Yasi
حتما ، قطعا
Ali
البته.حتما.قطعا
sana
البته
mohammad
البته
شیدا♧
با کمال میل
السا
البته
رامین
طبیعتا
سعید صفاری مقدم
صد البته، معلومه
farnoosh
حتما
رویا
حتما،،یه مقدار
Royai
حتما،یه مقدار
Bahar
البته
Arya
وقتی آخر جمله بیاد
همون معنی " دیگه" خودمون تو فارسیه
eliiiiiii
البته که میام
Ftmh!🔥
چرا ک نه،میشه
F.A
البته
یقیناً
طبیعتا
پری
البته
بهار
حتما قطعا بله
مارییا
معلومه که ... البته که... واضحه....
Soha
صد درصد ،یقینا ، طبیعتا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی of course
کلمه : of course
املای فارسی : اوف کرس
اشتباه تایپی : خب زخعقسث
عکس of course : در گوگل

آیا معنی of course مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )