برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
of - this - nature

of this nature

of this nature را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
از این نوع - از این گونه
(در اینجا nature به معنی {نوع - گونه} می باشد.
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
a particular kind of thing
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
a kind or class usually distinguished by fundamental or essential characteristics
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
a particular type or class of thing
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
the type or main characteristic of something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی of this nature مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )