برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

off peak

معنی کلمه off peak به انگلیسی

off peak
• off-peak things are available at a time when there is little demand for them, so that they are cheaper than usual.

off peak را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کریم چشم بنام
خلوت - روان - بدون ترافیک
رئیس علی دلواری
زمان خلوتی - زمانی که کمترین تقاضا را دارد.
فردانه روازدژ
زمان کم-باری در شبکه برق ( برق-قدرت)
پوریا برزعلی
زمان افت یا کاهش مصرف یا ترافیک و...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی off peak مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )