برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

offensive

/əˈfensɪv/ /əˈfensɪv/

معنی: یورش، تعرض، حمله، مهاجم، متجاوز، زشت، کریه، اهنانت اور، رنجاننده
معانی دیگر: وابسته به یا برای حمله، تهاجمی، تعرضی، تهاجم آمیز، آفندی، تازشی، زننده، نا مطبوع، ناخوشایند، بد، تنفر انگیز، بیزار کننده، دلخور کننده، رنجش آور، موهن، توهین آمیز، تکش، تاخت و تاز، تازشگر، تاختگر، آفندگر، (بازی های ورزشی) وابسته به گروه یا خط حمله

بررسی کلمه offensive

صفت ( adjective )
(1) تعریف: unpleasant; disagreeable; repugnant.
مترادف: disgusting, loathsome, nasty, nauseating, obnoxious, repugnant, repulsive, revolting, sickening
متضاد: innocuous, inoffensive, pleasant
مشابه: abominable, distasteful, foul, gross, noisome, objectionable, odious, putrid, rancid, ugly, unpleasant, unsavory

- The rotting food caused an offensive smell.
[ترجمه اصغر بهراميان] غذاي فاسد شده بوي زننده اي ايجاد کرد.
|
[ترجمه ترگمان] غذای فاسد باعث ایجاد بوی بد می‌شد
[ترجمه گوگل] مواد غذایی پوسیدگی بوی تند و تلخ را به وجود آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: insulting or rude, or causing resentment or anger by being considered such.
مترادف: affronting, galling, insulting, objectionable, obnoxious
مشابه: abusive, aggressive, contemptuous, distasteful, hostile, injurious, insolent, nasty, outrageous, rude

- The politician's tasteless and offensive joke was reported in the press.
[ترجمه ترگمان] اخبار بی‌مزه و توهین‌آمیز این سی ...

واژه offensive در جمله های نمونه

1. offensive and defensive maneuvers
مانورهای آفندی و پد آفندی (تعرضی و تدافعی)

2. offensive behavior
رفتار توهین آمیز

3. offensive strength
قدرت تهاجمی

4. offensive weapons
سلاح‌های آفندی

5. offensive words
حرف‌های رنجش آور

6. an offensive smell
بوی زننده

7. the enemy's offensive was repulsed
حمله‌ی دشمن پس زده شد.

8. a major military offensive
یک حمله‌ی بزرگ نظامی

9. his forwardness was offensive
پررویی او زننده بود.

10. to take the offensive
حالت تعرضی به خود گرفتن

11. unasked advice is offensive
پند ناخواسته زننده است.

12. he spoke in an offensive manner
او به طرز زننده‌ای حرف می‌زد.

13. their action was not offensive to him but proved somewhat disobliging
عمل آنان درنظرش زننده نبود ولی تا اندازه‌ای باعث ناراحتی او شد.

14. the aim of the ge ...

مترادف offensive

یورش (اسم)
offense , rush , attack , assault , offensive , onslaught , onrush , raid , pash , pounce , sally , sortie
تعرض (اسم)
attack , offensive , disturbance , harassment , invasion , remonstrance
حمله (اسم)
fit , offense , rush , access , onset , attack , assault , offensive , onslaught , charge , onrush , spell , epilepsy , inroad , hysteria , foray , sally
مهاجم (صفت)
offensive , aggressive , attacking
متجاوز (صفت)
offensive , aggressive , transgressive , trespassing
زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
کریه (صفت)
ugly , obscene , detestable , offensive , nasty , unsightly , noisome , haggish
اهنانت اور (صفت)
offensive
رنجاننده (صفت)
offensive

معنی offensive در دیکشنری تخصصی

offensive
[فوتبال] جرائم
[فوتبال] تیم حمله ای

معنی کلمه offensive به انگلیسی

offensive
• attack, act of aggression; position of pursuit or aggression
• repulsive, disgusting; disagreeable to the senses; offending; emotionally injurious; aggressive
• something that is offensive upsets or embarrasses people because it is rude or insulting.
• an offensive is a strong attack. count noun here but can also be used as an adjective. e.g. we took immediate offensive action.
offensive arms
• weapons used for attack purposes
offensive attitude
• irritating attitude, insulting manner, aggressive manner
offensive behavior
• behavior that causes injury or insult
offensive language
• rude language, insulting language
offensive war
• war based on attacks (rather than defense)
assumed the offensive
• began to attack, took the offensive, initiated the assault
full front offensive
• attack on the line of confrontation, attack that takes place completely in the front
ground offensive
• ground attack by ground forces
initiative offensive
• attack initiated by the attacker
somme offensive
• failed world war i offensive in july-november 1916 made by the british against german forces near the somme river in northern france (resulted in heavy british casualties)
surprise offensive
• surprise attack, sudden assault, unexpected onslaught
take the offensive
• begin an attack, make an assault
tet offensive
...

offensive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

المیرا
Extremely rude or impolite
SuperSU
تکان دهنده
میلاد علی پور
بد رفتاری
مهدی باقری
توهین امیز و بی ادبانه
حمله برنامه ریزی شده نظامی
محمدرضا ایوبی صانع
rude in a way that causes somebody to feel upset or annoyed because it shows a lack of respect.Ox
حدیثه اسکندری ثانی
توهین امیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی offensive
کلمه : offensive
املای فارسی : اففنسیو
اشتباه تایپی : خببثدسهرث
عکس offensive : در گوگل

آیا معنی offensive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )