برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
oil - and - water - don't - mix

oil and water don't mix


آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند، چیزهای نامتجانس را نمی توان تلفیق کرد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oil and water dont mix
کلمه : oil and water don't mix
املای فارسی : اویل اند واتر دن`ت میکس
اشتباه تایپی : خهم شدی صشفثق یخد'ف ئهط
عکس oil and water don't mix : در گوگل

آیا معنی oil and water don't mix مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )