برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

on hand

/ɑn hænd/ /ɑn hænd/

1- نزدیک، عنقریب 2- در دسترس، آماده ی استفاده 3- حاضر، موجود، مانده، درتصرف شخص، معلق

بررسی کلمه on hand

عبارت ( phrase )
• : تعریف: readily available.
مترادف: convenient, handy, ready
مشابه: accessible, in stock, in store, nearby

واژه on hand در جمله های نمونه

1. Give away any food you have on hand, or lock it up and give the key to the neighbours.
[ترجمه ترگمان]غذایی را که در دست دارید بدهید، یا آن را قفل کنید و کلید را به همسایه‌ها بدهید
[ترجمه گوگل]هر نوع غذایی را که در دست دارید بردارید و یا آن را قفل کنید و کلید همسایگان را بدهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A 1200-strong military force will be on hand to monitor the ceasefire.
[ترجمه ترگمان]یک نیروی نظامی ۱۲۰۰ قوی برای نظارت بر آتش‌بس در دست خواهد بود
[ترجمه گوگل]یک نیروی نظامی 1200 نیروی مسلح برای نظارت بر آتش بس وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The national breakdown organizations are on hand to help motorists 24 hours a day.
[ترجمه ترگمان]سازمان‌های شکست ملی در حال آماده شدن برای کمک به رانندگان ۲۴ ساعته در روز هستند
[ترجمه گوگل]سازمان های تجزیه و تحلیل ملی در حال حاضر برای کمک به رانندگان 24 ساعته در روز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mr. Blake's secretary is always on hand when he appears in public.
[ترجمه ترگمان]وقتی در مل ...

معنی کلمه on hand به انگلیسی

on hand
• present; nearby, close; in his possession

on hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش
در اختیار
marin
on hand in case : آماده برای زمانی که...- داشتن چیزی محض احتیاط-
Melissa
در دست یا در دسترس
briyata
available
Minooo
دم دست ،آماده،دردسترس
اکبرنژاد
در دسترس
Matin
در دسترس، آماده استفاده
متین خدایی
در دسترس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی on hand
کلمه : on hand
املای فارسی : اون هند
اشتباه تایپی : خد اشدی
عکس on hand : در گوگل

آیا معنی on hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )