برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - our - own

on our own

on our own را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
خودمان تنها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on our own مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )