برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - edge - of

on the edge of

on the edge of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهنام
در شرف
Dehgani
Some scares animals are on the edge of extinction .
(در معرض ، در شرف )
On the edge of فعل ing
محدثه فرومدی
در استانه، در مرز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the edge of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )