برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - off - chance

on the off chance

بررسی کلمه on the off chance

عبارت ( phrase )
• : تعریف: with the very slight likelihood; against the faint hope.

- Let's go to the airport now on the off chance that the plane will arrive on time.
[ترجمه متین] بیاید الان بریم فرودگاه بلکه شاید هواپیما به موقع برسه
|
[ترجمه ترگمان] حالا اجازه دهید به فرودگاه برویم تا مطمئن شویم که هواپیما به موقع خواهد رسید
[ترجمه گوگل] اکنون به فرودگاه می رویم که احتمال دارد هواپیما به موقع وارد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

on the off chance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید پاک
(به احتمال خیلی کم)اشاره به درصد پایین احتمال وقوع یک امر دارد
سعید صفاری مقدم
یک در هزار (اگه)...
اگه خیلی خوش شانس باشیم..
شانس بیاریم...
شانسکی
هادی مشرقی
با این احتمال کم که…؛ بدون احتمال دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the off chance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )