برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
on - the - tip - your - tongue

on the tip your tongue

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
about to be said if you can remember it

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی on the tip your tongue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )