برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1320 100 1

one and only


عالیترینبهترین

واژه one and only در جمله های نمونه

1. To my one and only Valentine: I love you.
[ترجمه ترگمان]برای من و تنها والانتین دوستت دارم
[ترجمه گوگل]من تنها و تنها ولنتاین من عاشق تو هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That was the one and only James Brown, with'Try me '.
[ترجمه ترگمان]این تنها و تنها جیمز براون بود که مرا امتحان کرد
[ترجمه گوگل]این تنها و تنها جیمز براون بود، با 'من'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My trip to France is the one and only time I've been out of the country.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]سفر من به فرانسه تنها زمانی است که من از کشور خارج شده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Here he is, the one and only Van Morrison!
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]در اینجا او، تنها ون و موریسون است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه one and only به انگلیسی

one and only
• the unique one, the chosen one, the only one of his kind

one and only را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

simorgh382
یکی یدونه
محمد
یکی یکدونه
محدثه فرومدی
تک و تنها
Sakura
تنها کس و کار
محمدامین برزگر
یکی یدونه ی من
Javaad
دردانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی one and only
کلمه : one and only
املای فارسی : اونه اند آنلی
اشتباه تایپی : خدث شدی خدمغ
عکس one and only : در گوگل

آیا معنی one and only مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )