برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
only - matter - of - time

only a matter of time

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): برای بیان وقوع حتمی چیزی در آینده: تنها به زمان نیاز دارد. معادل just a matter of time

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be-only-a-matter-of-time

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی only a matter of time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )