برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1326 100 1

only just


درست، درست همین حالا، هم اکنون

واژه only just در جمله های نمونه

1. In the gloom I could only just discern the outline of a building.
[ترجمه ترگمان]در تاریکی فقط می‌توانستم طرح یک ساختمان را تشخیص دهم
[ترجمه گوگل]در تاریکی، من می توانستم فقط طرح کلی ساختمان را تشخیص دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They only just managed to scrape the money together.
[ترجمه ترگمان]اونا فقط تونستن پول رو جمع و جور کنن
[ترجمه گوگل]آنها فقط توانستند پول را به هم بزنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A meltdown at the reactor had only just been avoided.
[ترجمه ترگمان]تنها از ذوب شدن سوخت هسته‌ای در رآکتور کاسته شده بود
[ترجمه گوگل]فقط رها شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I only just managed to finish on time.
[ترجمه ترگمان] من فقط تونستم سر وقت تمومش کنم
[ترجمه گوگل]من فقط موفق به پایان دادن به زمان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه only just به انگلیسی

only just
• barely, with difficulty

only just را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
تازه - همین الان
محدثه فرومدی
به زور، به زحمت
Reza
ااای،بگی نگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی only just
کلمه : only just
املای فارسی : آنلی جاست
اشتباه تایپی : خدمغ تعسف
عکس only just : در گوگل

آیا معنی only just مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )