برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1294 100 1

only

/ˈoʊnli/ /ˈəʊnli/

معنی: بیگانه، تنها، محض، فرد، یگانه، فقط بخاطر، محضا، بس، فقط، صرفا
معانی دیگر: یکتا، لکن، لیکن، ولی، اما، بلکه، بالاخره، در پایان، مح­، عمده، منحصرا

بررسی کلمه only

قید ( adverb )
(1) تعریف: as the sole instance.
مترادف: just, solely
مشابه: exclusively

- Only you understand me.
[ترجمه Elmira] تنها تو منو درک میکنی
|
[ترجمه ali] فقط تو منو میفهمی
|
[ترجمه Fati] فقط تو منو درک میکنی
|
[ترجمه مریم] فقط تو من را درک میکنی.|
[ترجمه ترگمان] فقط حرفم را می‌فهمی
[ترجمه گوگل] تنها تو را درک می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه only در جمله های نمونه

1. only a birdbrain would use heroin
فقط آدم‌های کم عقل هروئین مصرف می‌کنند.

2. only a few fragments of the manuscript have survived and they are not legible
فقط چند پاره از آن نسخه‌ی خطی باقی مانده است و آن هم خوانا نیست.

3. only a few of the enemy's fighter planes were airworthy
فقط تعداد کمی از هواپیماهای جنگنده‌ی دشمن قابل پرواز بودند.

4. only a madman would adventure down this steep mountain
فقط یک آدم دیوانه با پایین رفتن از این کوه پرشیب جان خود را به خطر می‌اندازد.

5. only a person can inherit under a will
فقط انسان می‌تواند از طریق وصیت نامه ارث ببرد.

6. only a sprinkle of sugar
فقط یک ذره شکر

7. only adults can vote
فقط اشخاص بالغ می‌توانند رای بدهند.

8. only amateurs can participate in some competitions
در برخی از مسابقات فقط آماتورها (غیرحرفه‌ای‌ها) اجازه‌ی شرکت دارند.

9. only citizens are eligible for this job
فقط شهروندان می‌توانند برای این شغل گزیده شوند.

10. only citizens can litigate before this court
فقط شهروندان می‌توانند در این دادگاه دادخواهی کنند.

11. only consular officers are authorized to visa passports
...

مترادف only

بیگانه (صفت)
alien , foreign , strange , exotic , unfamiliar , oversea , only , barbarous , barbarian , peregrine
تنها (صفت)
lonely , single , solitary , alone , only , lone , sole , recluse , exclusive , unaccompanied
محض (صفت)
sheer , pure , strict , only , downright , mere
فرد (صفت)
single , only , unique , odd , unparalleled , unexampled
یگانه (صفت)
one , only , sole , unique
فقط بخاطر (قید)
only
محضا (قید)
only , merely , solely , purely
بس (قید)
enough , only , sufficiently
فقط (قید)
just , alone , only , merely , but , solely
صرفا (قید)
alone , only , downright

معنی عبارات مرتبط با only به فارسی

یگانه
درست، درست همین حالا، هم اکنون
بسیار، کاملا
ارثا، از راه وراثت، فقط با (کارت) دعوت، فقط با دعوتنامه
(به ویژه در مورد گزارش ها و نامه های دولتی و بازرگانی) محرمانه
خدا کند که، الهی که، امیدوارم که، چه خوب می شد اگر، ای کاش
عالیترینبهترین
فقط گرفتنی

معنی کلمه only به انگلیسی

only
• single; alone
• solely; exclusively; merely; just
• but, except
• you use only to indicate the one thing that is involved or that happens in a particular situation. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress to indicate what `only' qualifies, so its position is not so important.
• if you talk about the only thing involved in a particular situation, you mean that there are no others. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress to indicate what `only' qualifies, so its position is not so important.
• an only child has no brothers or sisters. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress to indicate what `only' qualifies, so its position is not so important.
• you can use only to emphasize that something is unimportant or small. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress to indicate what `only' qualifies, so its position is not so important.
• you can use only to emphasize how recently something happened. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress to indicate what `only' qualifies, so its position is not so important.
• you can also use only to emphasize a wish or hope. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress to indicate what `only' qualifies, so its position is not so important.
• you can use only to add a comment which slightly changes or corrects what you have just said; an informal use. in written english, `only' is usually placed immediately before the word it qualifies. in spoken english, you can use stress ...

only را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
به جز ، غیر از ، به غیر از
a.r
adv. at the very least
conj. however; and yet; but
سپید
کم_ خفیف
tinabailari
just
Peter is too short to become a police officer . He is only 165 cm tall
پیتر برای پلیس شدن خیلی کوتاه است . او فقط 165 سانتی متر قد دارد.🌀
fatima
یکی.فقط.تنها

only::just
محدثه فرومدی
منحصر به
men-only workshop : کارگاه منحصر به مردان
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
به این جمله دقت کنید:
and the provision of such proofs would henceforth be his only concern
به نظرم در این جمله بهترین معادل یاequivalence واژه منحصراً می باشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی only
کلمه : only
املای فارسی : آنلی
اشتباه تایپی : خدمغ
عکس only : در گوگل

آیا معنی only مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )