برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1320 100 1

open secret

/ˈoʊpənˈsiːkrət/ /ˈəʊpənˈsiːkrɪt/

راز آشکار، سر افشا شده

بررسی کلمه open secret

اسم ( noun )
• : تعریف: something supposed to be secret but actually widely known.

واژه open secret در جمله های نمونه

1. It's an open secret that the security service bugged telephones.
[ترجمه ترگمان]این یک راز آزاد است که سرویس امنیتی تلفن را شنود می‌کند
[ترجمه گوگل]این راز پنهانی است که سرویس امنیتی تلفن ها را متوقف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is an open secret that she is having an affair with another man.
[ترجمه ترگمان]این رازی است که او با یک مرد دیگر رابطه دارد
[ترجمه گوگل]این یک راز آزاد است که او با یک مرد دیگر رابطه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's an open secret that he wants Derek's job.
[ترجمه ترگمان]این یه راز آزاده که اون شغل درک رو می‌خواد
[ترجمه گوگل]این یک راز باز است که او می خواهد کار درک را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's an open secret around the office that they're having an affair.
[ترجمه ترگمان]این یه راز بزرگ در اطراف دفتر هست که اونا با هم رابطه دارن
[ترجمه گوگل]این راز پنهانی در اطراف دفتر است که آنها در حال انجام امور
[ترجمه شم ...

معنی کلمه open secret به انگلیسی

open secret
• secret which has been revealed, uncovered secret
• an open secret is something which is supposed to be a secret, but that many people know about.

open secret را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
فقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی open secret
کلمه : open secret
املای فارسی : اپن سکرت
اشتباه تایپی : خحثد سثزقثف
عکس open secret : در گوگل

آیا معنی open secret مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )