برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

oppressed


معنی: مظلوم
معانی دیگر: ستمدیده، مظلوم بازرگانى : تحت ستم قرار گرفته

واژه oppressed در جمله های نمونه

1. the oppressed citizens cried out for liberty
شهروندان ستمدیده با فریاد و اعتراض خواهان آزادی شدند.

2. the oppressed
ستم بران،ستم دیدگان،مظلومان

3. he was oppressed by the thought of another failure
فکر یک ناکامی دیگر او را رنج می‌داد.

4. women are oppressed in most societies
در اکثر جوامع به زن‌ها ستم می‌شود.

5. champion of the oppressed
مدافع مستضعفان

6. they had been oppressed by a more dominant race
آنان توسط نژاد چیره‌تری مورد ظلم و جور قرار گرفته بودند.

7. The people are oppressed by the military goverment.
[ترجمه ترگمان]مردم تحت فشار ارتش قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]مردم توسط دولت نظامی تحت فشار هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. These people often are oppressed by the governments of the countries they find themselves in.
[ترجمه ترگمان]این افراد اغلب توسط دولت‌های کشورهایی که خود را در آن می‌یابند، مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]این افراد اغلب تحت تأثیر دولت های کشورهایی هستند که خودشان را می بینند
[ترجمه شما] ...

مترادف oppressed

مظلوم (صفت)
oppressed

معنی کلمه oppressed به انگلیسی

oppressed
• depressed; suppressed, subdued
being oppressed
• under harsh government; being overburdened

oppressed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdi.hsh94
ستمدیده
روزبه معادی
ستمکش، ستمدیده، سرکوب شده
فواد بهشتی
مظلوم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oppressed
کلمه : oppressed
املای فارسی : اپپرسد
اشتباه تایپی : خححقثسسثی
عکس oppressed : در گوگل

آیا معنی oppressed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )