برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

optician

/apˈtɪʃn̩/ /ɒpˈtɪʃn̩/

معنی: عینک ساز، عینک فروش، دوربین فروش
معانی دیگر: دوربین ساز

بررسی کلمه optician

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who sells or manufactures eyeglasses, contact lenses, or other optical devices. .

- I'm seeing the optician for a new pair of glasses next week, and I hope I can find some frames that I like.
[ترجمه ترگمان] هفته آینده optician را برای یک جفت عینک خواهم دید، و امیدوارم که بتوانم بعضی از قاب‌ها را پیدا کنم
[ترجمه گوگل] من هفته آینده عینک مخصوص عینک جدید را می بینم و امیدوارم بتوانم برخی از فریم هایی را که دوست دارم پیدا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه optician در جمله های نمونه

1. A dispensing optician supplies glasses, but doesn't test your eyes.
[ترجمه علی] یک عینک ساز عینک شما را تهیه می کند ولی چشم های شما را معاینه نمی کند.
|
[ترجمه ترگمان]یک دارو فروش دوربین فروش، اما چشم تو را امتحان نمی‌کند
[ترجمه گوگل]یک اپتیک تخلیه عینک را تامین می کند، اما چشمان شما را آزمایش نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The optician said I needed new glasses.
[ترجمه علی] عینک ساز گفت که من به عینک جدید نیاز دارم.
|
[ترجمه ترگمان] دوربین گفت به عینک جدید احتیاج دارم
[ترجمه گوگل]پزشک گفت که من عینک های جدید را در اختیار دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The optician has advised that I wear contact lenses.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف optician

عینک ساز (اسم)
oculist , optometrist , optician , spectacle maker
عینک فروش (اسم)
optician
دوربین فروش (اسم)
optician

معنی کلمه optician به انگلیسی

optician
• expert of optical instruments who makes or fits optical lenses
• an optician is someone whose job involves testing people's eyesight or providing glasses and contact lenses.

optician را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سمانه
عینک ساز
Matin
عینک ساز، عینک فروش
متین خدایی
عینک ساز
آرین
چشم پزشک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی optician
کلمه : optician
املای فارسی : اپتیکین
اشتباه تایپی : خحفهزهشد
عکس optician : در گوگل

آیا معنی optician مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )