برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

orientation course

orientation course را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
دوره کوتاه مدت آموزشی پیش از شروع به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه - دوره کوتاه مدت آموزشی پیش از شروع به کار در یک شرکت
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Collins :
a short educational programme that prepares people for a new environment, such as a school or a company

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی orientation course مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )