برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1327 100 1

our lord


خداوند ما عیسی مسیح

معنی کلمه our lord به انگلیسی

our lord
• god; jesus christ

our lord را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی our lord
کلمه : our lord
املای فارسی : عور لرد
اشتباه تایپی : خعق مخقی
عکس our lord : در گوگل

آیا معنی our lord مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )