برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

out of hand

/aʊt ʌv hænd/ /aʊt ɒv hænd/

معنی: یک مرتبه
معانی دیگر: 1- لگام گسیخته، مهار نشدنی، بی بند و بار 2- بدون معطلی، یکسره، یکباره، بی تردید، 3- تمام، خاتمه یافته، بازگشت (یا تجدید) ناپذیر، بی مطالعه، بیدرنگ، فورا، سرکش

واژه out of hand در جمله های نمونه

1. Aye, aye, sir, I'll do it out of hand.
[ترجمه ترگمان]بله، بله، قربان، من این کار را از دست خواهم کرد
[ترجمه گوگل]آه آره، آقا، من این کار را از دست انجام خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He dismissed her suggestion out of hand.
[ترجمه ترگمان]او پیشنهاد خود را از دست او رها کرد
[ترجمه گوگل]او پیشنهاد خود را از دست رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The suggestion should not be dismissed out of hand .
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد نباید خارج از دسترس باشد
[ترجمه گوگل]این پیشنهاد نباید خارج از دست رها شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's an idea that shouldn't be dismissed out of hand .
[ترجمه ترگمان]این فکری است که نباید از دستش خارج شود
[ترجمه گوگل]این یک ایده است که باید از دست ندهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف out of hand

یک مرتبه (قید)
once , right away , en masse , straight off , out of hand , holus-bolus

معنی کلمه out of hand به انگلیسی

out of hand
• out of control
got out of hand
• lost all control, got out of control
the situation got out of hand
• the situation was no longer in control

out of hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
خارج از کنترل
Mary
از دسترسم خارج شد
میلاد علی پور
نخ نما، تابلو
سید محمد علوی نسب اشکذری
it is out of hand
نمیشود کنترل کرد یا از دسترس خارج است
علیزاده
Out of hand = out of control خارج از کنترل، خارج از دسترس، غیر قابل مهار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out of hand
کلمه : out of hand
املای فارسی : آوت اوف هند
اشتباه تایپی : خعف خب اشدی
عکس out of hand : در گوگل

آیا معنی out of hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )