برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

out of the question

/aʊt ʌv ðə ˈkwɛsʧən/ /aʊt ɒv ðə ˈkwɛsʧən/

غیر ممکن

بررسی کلمه out of the question

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not worthy of consideration; unthinkable.
مترادف: inconceivable, unthinkable

- Your proposal is out of the question.
[ترجمه ترگمان] پیشنهاد شما منتفی است
[ترجمه گوگل] پیشنهاد شما از این سوال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه out of the question در جمله های نمونه

1. A trip to New Zealand is out of the question this year.
[ترجمه ترگمان]سفری به نیوزیلند در سال جاری منتفی است
[ترجمه گوگل]سفر به نیوزیلند از این سوال در سال جاری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We cannot go out in this weather—it is out of the question.
[ترجمه ترگمان]ما نمی‌توانیم در این شرایط آب و هوا بیرون برویم - این منتفی است
[ترجمه گوگل]ما نمی توانیم در این آب و هوا بیرون بیاییم این مسئله خارج از موضوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The noise redoubled, and sleep was out of the question.
[ترجمه ترگمان]صدا مضاعف شد و به خواب رفت
[ترجمه گوگل]سر و صدا دو برابر شد و خواب از این سوال خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A new bicycle is out of the question we can't afford it.
[ترجمه ترگمان]یک دوچرخه جدید از این سوال است که ما نمی‌توانیم از عهده مخارج آن برآییم
[ترجمه گوگل]یک دوچرخه جدید از این پرسش خارج می شود که نمی توانیم آن را بپردازیم
[ترجمه ...

معنی کلمه out of the question به انگلیسی

out of the question
• no way, absolutely not, there is nothing to talk about

out of the question را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hamiid
غیر ممکن,
Don't expect me to do that again. It's absolutely out of the question.
Raha. dargahi
به معنی غیر ممکن،غیر قابل انجام
محمدرضا خسروی
غیرعملی، غیرممکن، ناممکن، غیر قابل بحث
خشایار نوروزی
چیزی یا کاری بسیار نشدنی
الهام
اصلا و ابدا
علی فرهادی
[عامیانه] ممنوع،غیر ممکن،غیر عملی،
Mohadeseh Nouri 😁
غیر ممکن،
امکان نداره،
اصلاً حرفشو هم نزن،
صحبتشو هم نکن
Mohadeseh Nouri 😁
غیر ممکن،
اصلاً حرفش هم نزن،
امکان نداره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out of the question
کلمه : out of the question
املای فارسی : آوت اوف تاه کوئسشن
اشتباه تایپی : خعف خب فاث ضعثسفهخد
عکس out of the question : در گوگل

آیا معنی out of the question مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )