برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
out - of - the - woods

out of the woods

out of the woods را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
دیگر در خطر نبودن
پیمان 62
قسر در رفتن.جون سالم به در بردن
گلی
جان سالم به در بردن
رفع شدن خطر
out of the danger

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی out of the woods مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )