برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

outgassing

واژه outgassing در جمله های نمونه

1. Finally, Mercury and the Moon may be much less thoroughly outgassed than the other terrestrial planets.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، عطارد و ماه ممکن است نسبت به دیگر سیارات خاکی بسیار less باشند
[ترجمه گوگل]در نهایت، جیوه و ماه ممکن است بسیار کمتر از سایر سیارات زمینی از بین بروند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the second case, frothing may be produced as both the sample and the resin outgas together.
[ترجمه ترگمان]در مورد دوم، frothing ممکن است به صورت نمونه و هم چسب resin با هم تولید شوند
[ترجمه گوگل]در مورد دوم، پودر ممکن است به عنوان نمونه و رزین outgal با هم تولید شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We can be reasonably sure that the first water vapours were the natural result of condensation of the outgassed products of volcanoes.
[ترجمه ترگمان]ما می‌توانیم به طور منطقی اطمینان حاصل کنیم که نخستین بخارات آب، نتیجه طبیعی چگالش محصولات outgassed هستند
[ترجمه گوگل]ما می توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که اولین بخار آب نتیجه ی طبیعی تراوشات محصولات فشرده آتشفشان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They are erra ...

معنی outgassing در دیکشنری تخصصی

outgassing
[برق و الکترونیک] گاز بیرون رانی حرارت دادن لامپ الکترونی در حین تخلیه آن برای خارج کردن گازهای باقی مانده در حباب لامپ .
[زمین شناسی] خارج شدن گاز آزاد شدن گازهای ماگمایی بدرون آتمسفر و اقیانوس از طریق آتشفشانی.

معنی کلمه outgassing به انگلیسی

outgassing
• outgassing is the release of chemical gases into the atmosphere by factories and chemical plants.

outgassing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahboube6
وقتی جسم یخی کوچک از منظومه شمسی از جلوی خورشید رد می شود گرم می شود و شروع به تشعشع کردن میکند که به این فرایند outgassing میگویند
صادق جباری
تخلیه گاز درون ظرف‌های آزمایشگاهی، به منظور وکیوم کردن داخل ظرف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی outgassing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )