برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1283 100 1

over and over


بارها، مکررا، چندین بار، بکرات

واژه over and over در جمله های نمونه

1. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.
[ترجمه ترگمان]Insanity همان کار را بارها و بارها انجام می‌دهند و انتظار نتایج متفاوتی را دارند
[ترجمه گوگل]دیوانگی همان کاری را بارها و بارها انجام داده و منتظر نتایج متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I relived those happy old days over and over in my mind.
[ترجمه ترگمان]من آن روزه‌ای شاد و شاد را بارها و بارها در ذهنم مرور کردم
[ترجمه گوگل]من این روزهای باشکوه را دوباره و دوباره در ذهنم زنده می کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She kept repeating his name softly over and over again.
[ترجمه ترگمان]او بارها نام خود را بارها و بارها تکرار می‌کرد
[ترجمه گوگل]او بارها و بارها نام خود را تکرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I relive that fateful day over and over in my mind.
[ترجمه ترگمان]آن روز شوم را بارها و بارها به یاد می‌آورم
[ترجمه گوگل]این روز سرنوشت را در ذهنم دوباره زنده می کنم
...

معنی کلمه over and over به انگلیسی

over and over
• again and again, repeatedly

over and over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آذر پناهی
Repeatedly
a.r
:(over and over (again
again and again
many times
repeatedly
فرزانه
پی در پی
tinabailari
بارها و بارها ، به کرّات
I've told you over and over not to do that
بهت بارها و بارها گفتم که اون کارو نکنی 🍅🍅
Majid
دائماً

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی over and over
کلمه : over and over
املای فارسی : اور اند
اشتباه تایپی : خرثق شدی خرثق
عکس over and over : در گوگل

آیا معنی over and over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )