برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1225 100 1

overzealous

بررسی کلمه overzealous

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of zealous.

واژه overzealous در جمله های نمونه

1. His lawyer says he was entrapped by overzealous prosecutors who wrongly characterized campaign contributions as bribes.
[ترجمه ترگمان]وکیل او می‌گوید که به دلیل رشوه دادن به دادستان که به اشتباه فعالیت‌های انتخاباتی را به عنوان رشوه توصیف می‌کنند به دام افتاده‌است
[ترجمه گوگل]وکیل او می گوید که او توسط دادستان های بیش از حد غصب شده است که اشتباهات کمک های مبارزات انتخاباتی را به عنوان رشوه تعریف می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Overzealous administration of hypertonic sodium bicarbonate solutions as treatment for severe metabolic acidosis of during cardiopulmonary resuscitation can have the same effect.
[ترجمه ترگمان]overzealous administration سدیم hypertonic solutions سدیم به عنوان درمان برای acidosis شدید متابولیک در طول resuscitation cardiopulmonary می‌تواند همین تاثیر را داشته باشد
[ترجمه گوگل]تجویز بیش از حد از راه حل های بی کربنات سدیم هیپرتونیک به عنوان درمان برای اسیدوز متابولیک شدید در هنگام احیا قلب و عروق می تواند اثر مشابهی داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Quietly shelving an overzealous working paper produced last September, the commission has repackaged its ideas.
[ترجمه ترگمان]این کمیسیون به آرامی یک مقاله کاری وحشی تولید شده در سپتامبر گذشته را لغو کرد که این کمیسیون ایده‌های خود را مجددا مطرح کرده‌است
...

معنی کلمه overzealous به انگلیسی

overzealous
• excessively zealous; overly ardent or passionate

overzealous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dariush
در گفتگوی عامیانه معادل "جو گیر شدن" یا "زیادی جو گیر شدن" است.
Acting CBP commissioner Mark Morgan said at a briefing with reporters in Washington, "leadership just got a little overzealous"
(NPR - February 13, 2020)
بی بی سی فارسی Overzealous را در جمله بالا به طور غلط "ذوق زدگی" ترجمه کرده است. (بی بی سی فارسی 24 بهمن 1398)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی overzealous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )