انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 901 100 1

بررسی کلمه PCB

اسم ( noun )
حالات: PCBs
• : تعریف: any of a family of highly toxic chlorinated isomers of biphenyl, formerly used in manufacturing and as an electrical insulator; polychlorinated biphenyl.

واژه PCB در جمله های نمونه

1. Alignment of the drill and the center of PCB standard hole in PCB location hole drilling machine is the key, which determines processing precision of the whole system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انطباق مته و مرکز حفره استاندارد هیات کریکت پاکستان در ماشین حفاری سوراخ موقعیت هیات کریکت پاکستان کلیدی است که دقت پردازش کل سیستم را تعیین می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هماهنگ کردن مته و مرکز سوراخ استاندارد PCB در دستگاه حفاری حفاری محل PCB کلیدی است که دقت پردازش کل سیستم را تعیین می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Chasis Ground is the border around the SMC PCB top and bottom.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Chasis زمینی مرزی در اطراف بدنه اصلی و تحتانی پی اس تی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Chasis Ground مرزی در اطراف SMC PCB بالا و پایین است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. It can be used to metalize holes of PCB and plate on plastics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این فولاد می‌تواند برای ایجاد سوراخ‌هایی در هیات کریکت پاکستان و بشقاب در پلاستیک مورد استفاده قرار گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این می تواند مورد استفاده قرار گیرد به فلزات سوراخ PCB و ورق بر روی پلاستیک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. PCB (polychlorinated biphenyl):Any of a class of highly stable organic compounds prepared by the reaction of chlorine with biphenyl, a two-ring compound.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیات کریکت پاکستان (polychlorinated بای): هر کدام از دسته‌ای از ترکیبات آلی با ثبات بالا که بوسیله واکنش کلرین با بای فنیل و یک ترکیب دو حلقه‌ای آماده شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]PCB (polychlorinated bifenyl) هر یک از کلاس های ترکیبات آلی بسیار پایدار تولید شده توسط واکنش کلر با بفنیل، یک ترکیب دو حلقه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Over the years, PCB and dioxin levels in the livers of the Hudson's tomcod rose to become "among the highest known in nature," Wirgin and his colleagues note online Feb. 17 in Science.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طول سال‌ها، سطوح هیات کریکت پاکستان و دی اکسین در the رودخانه هادسون به عنوان \"در میان the شناخته‌شده در طبیعت\" افزایش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طول سالها، میزان PCB و دیوکسین در مجاری تنفس هادسون افزایش یافت تا به عنوان یکی از شناخته شده ترین ماهواره ها تبدیل شود ویگگین و همکارانش روز 17 فوریه در Science را به یاد می آورند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. This paper classifies the testing technologies of PCB, introduces the on-line testing and on-line tester.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله فن‌آوری‌های آزمایشی هیات کریکت پاکستان را دسته‌بندی می‌کند و تست آنلاین و تست کننده لاین را مطرح می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله تکنولوژی های آزمایش PCB را طبقه بندی می کند، تست خطی و تستر آنلاین را معرفی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. When handling the PCB or PCBA, is the operator wearing gloves if PCB solder side is touched ?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در صورتی که هیات کریکت پاکستان با هیات کریکت پاکستان و یا هیات کریکت پاکستان کار کند، اگر طرف کریکت پاکستان مورد لمس قرار گیرد، دستکش پوشیده باشد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگام اداره PCB یا PCBA، آیا اپراتور پوشیدن دستکش در صورتی که لولیت PCB لمس شود؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The PCB quality affects the capability of products directly. At present PCB quality test works are mostly completed by manual eyeballing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کیفیت هیات کریکت پاکستان به طور مستقیم بر قابلیت محصولات تاثیر می‌گذارد در حال حاضر، کاره‌ای تست کیفیت هیات کریکت پاکستان اغلب با استفاده از eyeballing دستی تکمیل می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کیفیت PCB به طور مستقیم قابلیت تولید محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد در حال حاضر آزمایشات با کیفیت آزمایش PCB عمدتا توسط اپیلاسیون دستی انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The PCB assembly industry carries the responsibility of manufacturing a tremendously diverse array of products.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صنعت مونتاژ پاکستان مسئولیت تولید یک مجموعه بسیار متنوع از محصولات را بر عهده دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صنعت مونتاژ PCB مسئولیت تولید مجموعه ای بسیار متنوعی از محصولات را بر عهده دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Current collecting, series connection and clamping can be integrated by adopting printed-circuit board (PCB) as monopolar plate in passive DMFC.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جمع‌آوری فعلی، اتصال سری و مهار می‌تواند با اتخاذ تخته مدار چاپی (هیات کریکت پاکستان)به عنوان یک بشقاب تک‌قطبی در DMFC غیرفعال ادغام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جمع آوری فعلی، اتصال سری و بستن را می توان با اتخاذ تخته مدار چاپی (PCB) به عنوان یک صفحه واحد در DMFC منفعل
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. During operation, keep the PCB and component lead away from pollutions, such as sweat, hand touch, cream, oil etc.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طی این عملیات، هیات کریکت پاکستان و اجزا جدا شده از آلودگی‌ها، مانند عرق، تماس دست، خامه، روغن و غیره را دور نگاه دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طول عملیات، مدار PCB و اجزاء را دور از آلودگی ها، مانند عرق، دست، کرم، روغن و غیره نگه دارید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The cable and PCB, by which the power divider was made, were both adopted in the feeding circuit net work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کابل و هیات کریکت پاکستان که از طریق آن تقسیم کننده برق انجام شد، هر دو در مسیر تغذیه به کار گرفته شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کابل و PCB، که توسط آن تقسیم قدرت ساخته شده بودند، هر دو در شبکه خالص سیستم تغذیه پذیرفته شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In PCB design, if all units grounded in one point, the self-oscillation by circuit feedback along the earth wire or the power supply wire can be avoided.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طراحی هیات کریکت پاکستان، اگر همه واحدها از یک نقطه به زمین متصل شوند، دامنه خود - نوسان توسط بازخورد مدار در امتداد سیم زمین یا سیم تامین برق می‌تواند اجتناب شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طراحی PCB، اگر تمام واحدها در یک نقطه پایه قرار گیرند، نوسانات خود را با بازخورد مدار در امتداد سیم زمینی یا سیم منبع تغذیه، می توان اجتناب کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In the production process of PCB, there are many defects such as surface smudginess, solder mask unevenness, text excursion, pad damage, track damage etc.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در فرآیند تولید هیات کریکت پاکستان، نقص‌های زیادی از قبیل smudginess سطحی، عدم یکنواختی ماسک خطوط، گردش متن، آسیب پد و غیره وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در فرایند تولید PCB، نقص های زیادی وجود دارد مانند انفجار سطح، ناهمواری ماسک لحیم کاری، گشت و گذار در متن، آسیب پدال، آسیب ردیابی و غیره
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مخفف PCB

عبارت کامل: Printed Circuit Board
موضوع: عمومی
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در آن مؤلفه های الکترونیکی گوناگون کامپیوتر لحیم شده اند. این مؤلفه های توسط سیم های نازک مرتبط که روی سطح بُرد چاپ شده اند ، به هم دیگر متصل هستند.

معنی PCB در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] تخته مدار چاپی Printed Circuit Board

معنی کلمه PCB به انگلیسی

pcb
• thin board to which electric components and wires are attached to one side and printed circuits are attached to the other
• poisonous chemical substance

PCB را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی PCB

ebitaheri@gmail.com ٠٩:٢٦ - ١٣٩٦/١١/٠٣
[برق و الکترونیک]

صفحه مدار چاپی
|

پیشنهاد شما درباره معنی PCBنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pcb
کلمه : pcb
املای فارسی : پکب
اشتباه تایپی : حزذ
عکس pcb : در گوگل


آیا معنی PCB مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )