برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1318 100 1

PNP transistor


ترانزیستور پی ان پی

معنی PNP transistor در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] ترانزیستور PNP ترانزیستور پیوندی دو قطبی نیمرسانا باکلکتور و امیتر نوع P و بیس نوع N . تقویت جریان در قطعه با تزریق حفر ها از امیتر بهبیس و به دنبال آن ، جمع شدن حفره ها در کلکتور انجام می شود.

PNP transistor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pnp transistor
کلمه : pnp transistor
املای فارسی : پنپ ترانزیستور
اشتباه تایپی : حدح فقشدسهسفخق
عکس pnp transistor : در گوگل

آیا معنی PNP transistor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )