برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

Paiute

بررسی کلمه Paiute

اسم ( noun )
حالات: Paiute, Paiutes, Piute, Piutes
(1) تعریف: any member of a North American Indian people of the Uto-Aztecan group living in the southwestern United States.

(2) تعریف: either of two Uto-Aztecan languages of this people.

واژه Paiute در جمله های نمونه

1. I think it was a group of Paiute indians going up to Escalante for winter supplies and Everett was coming down.
[ترجمه ترگمان]من فکر می‌کنم که یه گروه از هندی‌ها که برای تهیه آذوقه زمستانی و اورت رفتن به طرف اسکالانته
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم گروهی از اقوام Paiute بود که برای لوازم زمستانی به Escalante رفتند و Everett پایین آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You speak of Paiute legends, in fact most of the tribal indigenous recognized what they termed 'Star Nation'.
[ترجمه ترگمان]شما در مورد افسانه‌های Paiute صحبت می‌کنید، در حقیقت بیشتر بومی قبیله می‌دانند که آن‌ها چه چیزی را ملت ستاره می‌خوانند
[ترجمه گوگل]شما از افسانه های Paiute سخن می گوئید، در واقع اکثر بومیان قبیله ای به نام �ستاره ملت� شناخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Did you know that there's a paiute reservation in the heart of las vegas?
[ترجمه ترگمان]ایا شما می‌دانید که در قلب لاس وگاس یک جا رزرو شده وجود دارد؟
[ترجمه گوگل]آیا می دانستید که در قلب لاس وگاس یک رزرو پائیت وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Paiute Indian legen ...

معنی کلمه Paiute به انگلیسی

paiute
• uto-aztecan language spoken by the paiute indians
• member of the paiute indian tribe of the western united states

Paiute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
نام قبیله ای در جنوب غربی آمریکا(پایوت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Paiute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )